Galleri

Byte av syll
Martin
Upp med stege
Timmerlagning
Martin
Syllbyte
Knutbeslag
Lyft av hus
Taklagning
Färdig kvarn
Färdig kvarn
Lagning av klockstapel
Lagning av klockstapel
Handhyvling
Handhyvling
Klockstapel
Kvarnen förr
Rötskada
Renoverat räcke
Renoverat räcke
Balustrar till räcke
Del av räcke
Räcke före
Lerklining
Lerklining
Timmer
Timmer
Spånor på kvarn
Takspån
Kvarntopp med plåt
Arbete pågår
Kvarn
Arbete pågår
Takläggning
Kvarntopp
Klädnad av kvarn
Kvarn
Arbete pågår
Väggklädnad med spån
IMG_0333
I arbete
Arbete
Tak
Vass