To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

PRESENTATION

Bree är ett spirituellt och enastående teckensnitt som inspireras av handskrift. Fångar uppmärksamhet i korta paragrafer. Bree är ett spirituellt och enastående teckensnitt som inspireras av handskrift. Fångar uppmärks

            [TEXT 2]         

 

amhet i korta paragrafer. Bree är ett spirituellt och enastående teckensnitt som inspireras av handskrift. Fångar uppmärksamhet i korta paragrafer. Bree är ett spirituellt och enastående teckensnitt som inspireras av handskrift. Fångar uppmärksamhet i korta paragrafer. Bree är ett spirituellt och enastående teckensnitt som inspireras av handskrift. Fångar uppmärksamhet i korta paragrafer.

ladda ned.jpg

Byggnadsvårdsföretagen är ett nationellt samarbete för företag specialiserade mot underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Våra medlemmar har tillsammans en stor bredd av specialistkompetens; vi har konservatorer, antikvariska konsulter, antikvarisk sakkunniga enligt PBL, arkitekter, materialproducenter, byggnadsvårdsbutiker, tekniska konsulter, och specialiserade hantverksföretag.